5 Nisan 2017 Çarşamba

Cumhuriyet MeydanıCumhuriyet Meydanı

"Bugünlerde, trafiği rahatlatmak kaygısıyla 
tarihi çınar ağacını meydandan koparmak istiyorlar... 
Tarihi ağacın etrafı gelişi güzel bir "döner kavşak" 
olarak düzenlenecek ve beş yüz elli yıllık bu anıt ağaç 
meydandan bağımsız bir ada durumuna dönüşecektir."


Ünyekent'te bir köşe yazısı...